Infodoc Plenario er et av landets ledende EPJ-system. Infodoc har vært en viktig samarbeidspartner for norsk helsevesen i over 40 år og leder utviklingen innen digital samhandling og e-helse.

 

Infodoc Plenario er i bruk på legekontor, i spesialistpraksiser, på helsestasjoner og i kommunehelsetjenesten over hele landet. Klikk på de ulike fagområdene som er dekket av Infodoc Plenario, for nærmere informasjon.

Allmennlege Spesialistlege Helsestasjon Kommunehelsetjeneste


Journalsystem (EPJ) Allmennlege

Infodoc sine journalsystem har vært i bruk på norske allmennlegekontor i over 40 år. Infodoc Plenario er et komplett og driftssikkert journalsystem i skyen, som alltid har på plass det siste av elektronisk kommunikasjon og viktig funksjonalitet. Som fastlege vil du også få gleden av å kunne tilby e-konsultasjoner, timebestilling og reseptfornyelse på nett via helsenorge.no, som er integrert i Infodoc Plenario

Vår skyløsning er bygget på Microsoft Azure som er en av verdens største skyplattformer og som samsvarer med Normen og GDPR. Alle journaldata er sikkert lagret i skyen og Infodoc Plenario er alltid oppdatert med nyeste versjoner. Journalsystemet er enkelt tilgjengelig via internett, slik at du kan jobbe hvor du vil, når du vil.

Med Infodoc Plenario i sky har du ikke lenger beov for lokal server eller NHN-linje. Vi garanterer 98% oppetid, og backup av alle journaldata i skyen.

Ved overgang til Infodoc Plenario sørger vi for konvertering av alle journaldata fra ditt tidligere system. Vi har gode rutiner for konvertering fra konkurrerende journalsystem, som System X og CGM.

Kjøpsinformasjon   Spørsmål og svar om overgang til sky

Hos oss hvor vi er 10 fastleger og har inne mellom 60 og 80 pasienter på lab hver eneste dag er det viktig med et stabilt journalsystem. Infodoc Plenario er effektivt i bruk og enkelt for nyansatte å lære.

- Janne Hemer Finsberg, Nesbru legesenter

Journalsystem (EPJ) Spesialistlege

Infodoc Plenario journalsystem dekker rutinene i spesialistpraksisen og tilrettelegger for effektiv utførelse. Journalsystemet brukes i ulike typer spesialistpraksiser og har tilpasninger til fagområdene. Eksempelvis inneholder systemet egen arbeidsflate for gynekologiske undersøkelser som blant annet inkluderer gynekologisk anamnese. Hudlegenes system inneholder undersøkelsene prikktest, lappetest og lysbehandling. Infodoc Plenario er også integrert med de aller fleste apparater som er i bruk i norske øyelegepraksiser.

Med Infodoc som leverandør kan du være sikker på at du alltid har på plass det siste av elektronisk kommunikasjon og viktig funksjonalitet. Ved åpning av en pasientjournal gjør Infodoc Plenario automatisk oppslag på pasientens fastlege. Rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) og støtte for Fritt behandlingsvalg er også inkludert i systemet. 

Infodoc Plenario er integrert med Helserespons for digital pasientdialog.

Vår skyløsning er bygget på Microsoft Azure som er en av verdens største skyplattformer og som samsvarer med Normen og GDPR. Alle journaldata er sikkert lagret i skyen og Infodoc Plenario er alltid oppdatert med nyeste versjoner. Journalsystemet er enkelt tilgjengelig via internett, slik at du kan jobbe hvor du vil, når du vil.

Med Infodoc Plenario i sky har du ikke lenger beov for lokal server eller NHN-linje. Vi garanterer 98% oppetid, og backup av alle journaldata i skyen.

Ved overgang til Infodoc Plenario sørger vi for konvertering av alle journaldata fra ditt tidligere system. Vi har gode rutiner for konvertering fra konkurrerende journalsystem, som System X og CGM.

Kjøpsinformasjon   Spørsmål og svar om overgang til sky

Vårt råd til andre spesialister er å vurdere Infodoc dersom man skal ha nytt datasystem. Infodoc er dyktige på installering, support og oppfølging av sine kunder.

- Liv Bente Romundstad, Spiren fertilitetsklinikk

Journalsystem (EPJ) Helsestasjon

Infodoc Plenario er et av de ledende EPJ-systemene som er i bruk i norske kommuner. Journalsystemet understøtter alle arbeidsprosesser på helsestasjonen og har egne fagjournaler for lege, helsesykepleier og jordmor. Infodoc Plenario inneholder blant annet gruppevis journalføring, maler for årsbestemte undersøkelser og rapporter for oppfølging av manglende undersøkelser. 

Vår skyløsning er bygget på Microsoft Azure som er en av verdens største skyplattformer og som samsvarer med Normen og GDPR. Alle journaldata er sikkert lagret i skyen og Infodoc Plenario er alltid oppdatert med nyeste versjoner. Journalsystemet er enkelt tilgjengelig via internett, slik at du kan jobbe hvor du vil, når du vil.

Med Infodoc Plenario i sky har du ikke lenger beov for lokal server eller NHN-linje. Vi garanterer 98% oppetid, og backup av alle journaldata i skyen.

Ved overgang til Infodoc Plenario sørger vi for konvertering av alle journaldata fra ditt tidligere system. Vi har gode rutiner for konvertering fra konkurrerende journalsystem, som System X og CGM.

Kjøpsinformasjon   Spørsmål og svar om overgang til sky


Journalsystem (EPJ) Kommunehelsetjeneste

Infodoc er en av de ledende leverandørene til norsk kommunehelsetjeneste. Journalsystemet Infodoc Plenario sørger for god samhandling og dekker de fleste helsetjenestene i kommunen. Journalsystemet tilrettelegger for effektiv utførelse av arbeidsprosessene på legekontor, legevakt og helsestasjon og inkluderer dialogmeldinger mellom enhetene. Fastlegene i kommunen kan kommunisere digitalt med sine pasienter via helsenorge.no, inkludert e-konsultasjon, timebestilling og reseptfornyelse på nett.

Vår skyløsning er bygget på Microsoft Azure som er en av verdens største skyplattformer og som samsvarer med Normen og GDPR. Alle journaldata er sikkert lagret i skyen og Infodoc Plenario er alltid oppdatert med nyeste versjoner. Journalsystemet er enkelt tilgjengelig via internett, slik at du kan jobbe hvor du vil, når du vil.

Med Infodoc Plenario i sky har du ikke lenger beov for lokal server eller NHN-linje. Vi garanterer 98% oppetid, og backup av alle journaldata i skyen.

Ved overgang til Infodoc Plenario sørger vi for konvertering av alle journaldata fra ditt tidligere system. Vi har gode rutiner for konvertering fra konkurrerende journalsystem, som System X og CGM.

Kjøpsinformasjon   Spørsmål og svar om overgang til sky

I Nord-Gudbrandsdalen har kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk felles IKT-samarbeid. I 2018 inngikk vi avtale med Infodoc for alle 6 kommunene. Vår erfaring er at Infodoc leverer utmerket support, vi opplevde bedre respons på EPJ i vårt miljø, og sluttbrukerne meldte om kompetent og god opplæring ved produksjonsstart. 

- Dag Sandbu, Regiondata

Nyhetsbrev

Motta produktnyheter og nyttig informasjon fra oss

Tjenester

Ønsker du mer informasjon og visning av Infodoc sine EPJ-tjenester ber vi deg kontakte oss ved å klikke på knappen under og sende oss en forespørsel.

Forespørsel