Support

Dersom du har spørsmål om bruk av Infodoc Plenario journalsystem er du velkommen til å kontakte vår supportavdeling på telefon, eller du kan registrere din sak i vårt kundesupportsystem.  

Ved innlogging på kundesenteret, vil du få tilgang til egne sider hvor du har full oversikt over dine supportsaker hos oss. Her kan du legge inn en ny sak, hvor så systemet automatisk slår opp i kunnskapsdatabasen (FAQ) for deg med et forslag til løsning.

Skulle ikke dette løse saken, velger man ”nei” på forespørsel og saken registreres automatisk i supportsystemet. Man vil da i sanntid kunne følge status på sin egen sak etter hvert som den behandles. Skulle man finne løsningen i forslagene fra kunnskapsdatabasen, vil systemet automatisk registrere saken hos oss og lukke den.

På denne måten vil du og vi ha full kontroll på alle supporthenvendelser som er gjort.