Skytjenestene fra Infodoc kjører i Microsoft Azure, som er en av verdens største skyplattformer.

Godkjent av Norsk Helsenett
Arktitekturen til Infodocs skyløsninger er godkjent av Norsk Helsenett (NHN), og skyplattformen er koplet direkte til NHN via to dedikerte fiberlinjer. Slik kan du være trygg på at all bruk av skytjenestene er i henhold til NHN sine strenge sikkerhetskrav.

Backup i sky
Infodocs skytjenester lagrer alle journaldata i sky. Dette betyr at du har journalsystemet tilgjengelig så lenge du er koplet til internett, og at backup av journaldata er ivaretatt i skytjenesten. En annen forskjell fra bruk av lokalt installert journalsystem er at skytjenestene alltid er oppdatert på siste versjon. Brukerne har dermed ingen oppgaver vedrørende oppdatering av journalsystemet, og ettersom alle journaldata er lagret i skyen har man heller ingen risiko for at pasientinformasjon kommer på avveie ved eventuelle innbrudd.

Integrasjon med medisinske apparater
Ikke alle medisinske data ligger i journalen, som f.eks. måleresultater fra medisinske apparater som ikke er skybaserte (EKG, spirometri etc.). Data fra disse lokalt installerte apparatene overføres til epj i sky via en såkalt integrasjonsagent. Måleresultatene vil da være synlige i den skybaserte journalen samtidig som de også er lagret lokalt i apparatets programvare.

Sikring av data som er lagret lokalt
Medisinske data som er lagret lokalt, bør også sikres med backup. Man trenger da også antivirusprogram og brannmur. Det er mange ulike løsninger for dette på markedet, og din IT-leverandør vil kunne gi deg råd om hvilke løsninger som best passer driften i din praksis. 
 

Dersom du har spørsmål om skytjenestene fra Infodoc, må du ikke nøle med å ta kontakt! 

Kontakt oss   Infodoc Plenario journalsystem