Kommunehelsetjeneste

Infodoc Plenario journalsystem er ikke bare tilpasset IKT-behovet på legekontoret og helsestasjonen, men dekker også behovet for legevakt, tilbud for øyeblikkelig hjelp, fengsel og andre faggrupper i kommunen. 
Pasientjournalsystemet er også integrert med pleie- og omsorgstjenesten.

Når flere ulike faggrupper forholder seg til det samme pasientjournalsystemet gjør det at samhandlingen i kommunen blir mer effektiv.

Ved valg av Infodoc Plenario som journalsystem vil kommunens IKT-avdeling få en enkel jobb angående oppstart og vedlikehold, fordi det bare vil være én database og ett system å vedlikeholde. Dette betyr igjen reduserte driftskostnader.

Infodoc Plenario er 100% Microsoft- og Windows-basert, og oppdateres automatisk uten ekstra kostnader.

Vil du vite mer...

Få besøk av oss