Helsestasjon

Infodoc har lang erfaring med helsestasjoner, og journalsystemet Infodoc Plenario er i bruk på helsestasjoner over hele landet. Infodoc prioriterer høyt å støtte alle gjeldende meldinger til enhver tid, og var blant annet først ute med elektronisk jordmor-oppgjør og støtte for nye SYSVAK-meldinger.

Infodoc Plenario er 100% Microsoft- og Windows-basert, og oppdateres a utomatisk uten ekstra kostnader.

Frem mot 2021 vil dagens moduler i Infodoc Plenario bli erstattet av nye sky-tjenester. Da vil Infodoc Plenario ikke lenger være en lokal installasjon på legekontoret eller helsestasjonen, men i sin helhet bli tilbudt fra skyen. For at våre kunder skal unngå store investeringer i en server som man ikke vil ha særlig nytte av etter 2020, tilbyr vi Server i SKY som en midlertidig løsning før hele Infodoc Plenario tilbys fra skyen.

Vil du vite mer...

Få besøk av oss