Helsestasjon

Infodoc har lang erfaring med helsestasjoner, og journalsystemet Infodoc Plenario er i bruk på helsestasjoner over hele landet. Infodoc prioriterer høyt å støtte alle gjeldende meldinger til enhver tid, og var blant annet først ute med elektronisk jordmor-oppgjør og støtte for nye SYSVAK-meldinger.

Infodoc Plenario er 100% Microsoft- og Windows-basert, og oppdateres a utomatisk uten ekstra kostnader.

Vil du vite mer...

Få besøk av oss