Helsestasjon

Infodoc har lang erfaring med helsestasjoner, og journalsystemet Infodoc Plenario er i bruk på helsestasjoner over hele landet. Infodoc prioriterer høyt å støtte alle gjeldende meldinger til enhver tid, og var blant annet først ute med elektronisk jordmor-oppgjør og støtte for nye SYSVAK-meldinger.

Infodoc Plenario er 100% Microsoft- og Windows-basert, og oppdateres a utomatisk uten ekstra kostnader.

Infodocs filosofi er å tilpasse journalsystemet best mulig til brukernes hverdag. Derfor besøker vi våre brukere jevnlig for å være oppdatert på hvilke behov som eksisterer på de ulike legekontorene og helsestasjonene.

Brukere av Infodoc Plenario har organisert seg, og brukerorganisasjonen Infobruk gir oss jevnlige innspill til produktutviklingen ved at tre av brukerne er medlemmer av vårt produktråd.

Vil du vite mer...

Få besøk av oss