Allmennlege

Infodoc Plenario journalsystem brukes av fastleger over hele Norge. Journalsystemet er driftssikkert og effektivt og utviklet på verdens mest brukte programmeringsplattform; Microsoft. 

Infodocs sterkeste fokus de seneste årene har vært å sikre våre kunder en problemfri hverdag. Vi er stolte av å ha oppnådd stor kundetilfredshet gjennom å ha utviklet et stabilt system og investert i vår supportavdeling.

Infodocs filosofi er å tilpasse journalsystemet best mulig til brukernes hverdag. Derfor besøker vi våre brukere jevnlig for å være oppdatert på hvilke behov som eksisterer på de ulike legekontorene. I tillegg er tre brukere av Infodoc Plenario faste medlemmer i vårt produktråd.

Frem mot 2021 vil dagens moduler i Infodoc Plenario bli erstattet av nye sky-tjenester. Da vil Infodoc Plenario ikke lenger være en lokal installasjon på legekontoret eller helsestasjonen, men i sin helhet bli tilbudt fra skyen. For at våre kunder skal unngå store investeringer i en server som man ikke vil ha særlig nytte av etter 2020, tilbyr vi Server i SKY som en midlertidig løsning før hele Infodoc Plenario tilbys fra skyen.

Infodoc tilbyr trygg digital pasientkontakt via Digital dialog med fastlegen over helsenorge.no og via Helserespons. Begge løsningene er fullt ut integrert med Infodoc Plenario. Her finner du råd og tips for å ta i bruk digital dialog over helsenorge.no. 
Klikk her for nærmere informasjon om Helserespons.

Vil du vite mer...

Få besøk av oss