Nyheter fra NHN

Norsk helsenett kommer med julehilsen til sine brukere, og byr på to gavepakker:

Det er nå mulig å benytte digitale tjenester for ubesatte fastlegelister hvor det er registrert én vikar. Veilederen fra NHN beskriver hvordan dette fungerer. 

Mange har også etterspurt informasjonsmateriell til å ha i ventesonen på legekontoret sitt. NHN har laget en liten, selvkjørende animasjon i 16:9-format lagret som en Powerpoint-fil, slik at den skal være enkel å ta i bruk. Du kan laste den ned her.

Nyhetsbrev

Tjenester