Vaksinetimebok på helsenorge.no

Ressurstimebok for blant annet vaksinasjon kan nå tas i bruk av alle fastlegekontor som er kunde av Infodoc.

En ressurstimebok er en felles timebok som kan brukes av flere fastleger for blant annet koronatesting, vaksinering og lab-arbeid.

Med ressurstimeboken kan pasientene få sms om tildelt time til for eksempel koronavaksinasjon, og det er også mulig å gjøre timene tilgjengelige for bestilling på helsenorge.no.

For å kunne ta i bruk ressurstimeboken må fastlegekontoret ha digital dialog via helsenorge.no (DDFL). Kontakt oss dersom du ønsker å etablere DDFL på legekontoret, på post@infodoc.no eller tlf 415 32 020.

Brukerveiledning ressurstimebok
 

Flere nyheter

Nyhetsbrev

Tjenester