Utvidete takster for telefon- og e-konsultasjon

På grunn av situasjonen med korona-viruset skal det bli enklere for fastleger, avtalespesialister og legevakt å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene. Det gjøres også endringer for å legge til rette for arbeid etter klokken 16.00.

 

Helfo melder mandag 16.03.2020 at det er gjort endringer ved bruk av takst 2ae og 3, i merknad B3 og B9 og ved bruk av kveldstakster. Disse takstene kan benyttes i Infodoc Plenario.

Takst 2ae og merknad B9
Det åpnes for at e-konsultasjonstaksten kan kombineres med tidstilleggstaksten på kveldstid (2ck), og tillegg for spesialist i allmennmedisin (takst 2dk). E-konsultasjonstaksten (2ae) kan også benyttes i legevakt og ved telefonkonsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset. 

Takst 3
Alle 3-takster (3ad, 3bd  og 3c), for spesialister, kan også benyttes ved telefonkonsultasjon og e-konsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset. Det vises til merknad B9 der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere.

Kveldstakster
Det åpnes for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00 i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset.

Forskriften trer i kraft 16. mars 2020. Infodoc sitt takstregister var oppdatert 17. mars 2020 kl 14:30.

Endring i takster for fysioterapeuter og jordmødre
Kommunalt ansatte fysioterapeuter har fått nye takster for videokonsultasjon (B1a, B1b, B2a, b2b, B3a og B3b) gjeldende fra 23.03.2020. Disse er klare til bruk i Infodoc Plenario.

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.09.2020.

Bruk av takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. 

Takstene kan benyttes ved undersøkelse og behandling. Takstene kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene.

Det er også gjort en endring for jordmødre. I forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset kan takstene 1a, 1b og 1c benyttes ved telefonkonsultasjoner og ved videokonsultasjoner fram til 01.09.2020. Det er et vilkår at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.                     

Sett diagnose R991 Covid-19 som hoveddiagnose
Vi ønsker samtidig å informere om at du som bruker Infodoc Plenario Økonomi må sette R991 Covid-19 (mistenkt eller bekreftet) som hoveddiagnose i de tilfeller der pasienten diagnostiseres med Covid-19. Dette gir myndighetene mulighet til å trekke ut landsstatistikk. Skytjenesten Infodoc Faktura sender alle diagnoser fra konsultasjonen til Helfo, så kunder med Server i SKY kan derfor velge om diagnosen settes som hoved- eller bidiagnose.

Spesialister
27.03.2020 er ICD10 og Infodoc Plenario oppdatert med følgende diagnosekoder 

• U07.1 Covid-19 med påvist virus
• U07.2 Covid-19 uten påvist virus

 

Hjemmekontor og Infodoc Plenario 

Nye retningslinjer

 

Nyhetsbrev

Motta produktnyheter og nyttig informasjon fra oss

Tjenester

Ønsker du mer informasjon og visning av Infodoc sine EPJ-tjenester ber vi deg kontakte oss ved å klikke på knappen under og sende oss en forespørsel.

Forespørsel