Nyheter

Tryggere legemiddelbehandling med multidose i e-resept

Skeiane legesenter i Rogaland har tatt i bruk multidose i e-resept i Infodoc Plenario. Fastlege Kjetil Hetta mener at den viktigste fordelen ved den elektroniske løsningen for multidose er at det nå er liten sjanse for å overse avvik fra papirlistene  til legemidler i bruk (LIB) i journalsystemet.