Takst 62 ved uttrekk av risikopasienter

Infodoc Plenario har verktøy for identifisering av risikopasienter. Takst 62 kan benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å foreta identifisering av risikopasienter.

Helsedirektoratet har utarbeidet takster som fastlegene kan utløse når vaksineringen skjer på eller i regi av fastlegekontoret. Takstene ble innført med virkning fra 18. desember og justert med virkning fra 15. januar 2021.

Takst 62 kan benyttes når kommunen har bedt fastlegen om å dentifisere listeinnbyggere som skal få tilbud om vaksine mot covid-19, i medhold av nasjonale retningslinjer, uavhengig av hvor vaksinasjonen skal finne sted. 

Taksten beregnes per påbegynte 15. minutt og er beregnet på den samlede tidsbruk ved identifisering av pasienter som skal få tilbud om vaksine, dvs. tilsvarende som for takstene 6a og 6b. Man får altså ikke en takst per pasient. Det er også lagt inn en sperre mot at takst 62 kan føres på den enkelte pasient. Denne taksten må føres på legen som utfører gjennomgangen

 

Flere nyheter 

Nyhetsbrev

Motta produktnyheter og nyttig informasjon fra oss

Tjenester

Ønsker du mer informasjon og visning av Infodoc sine EPJ-tjenester ber vi deg kontakte oss ved å klikke på knappen under og sende oss en forespørsel.

Forespørsel