Rapport for legemiddelgjennomgang

I Infodoc Plenario finnes det en egen rapport for legemiddelgjennomgang. Denne gir oversikt over alle pasienter som har mer enn et bestemt antall faste legemidler, samt psykofarmaka som tas ved behov. Den viser også om det er tatt takst 2ld for systematisk gjennomgang hos fastlege for perioden.

I Infodoc Plenario finnes det en egen rapport for legemiddelgjennomgang. Denne gir oversikt over alle pasienter som har mer enn et bestemt antall faste legemidler, samt psykofarmaka som tas ved behov. Den viser også om det er tatt takst 2ld for systematisk gjennomgang hos fastlege for perioden.

Infodoc Plenario inneholder mange rutiner som kan brukes for å utføre opptellinger på pasientmaterialet. Disse er samlet i programmodulen Rapporter.

 

Nyhetsbrev

Tjenester