Oppklaring rundt digital pasientkontakt

Vi vil fraråde våre kunder å benytte produkter som ikke er integrert i Infodoc Plenario for lagring og utveksling av sensitiv pasientinformasjon.

Vi anbefaler brukere av Infodoc Plenario å benytte løsninger for digital pasientkontakt som er integrert i journalsystemet.

Digital dialog med fastlegen
Infodoc tilbyr digital pasientkontakt via den offentlige løsningen på Helsenorge.no. Løsningen som er kalt Digital dialog med fastlegen (DDFL), er fullt integrert med Infodoc Plenario. Dette vil si at alle henvendelser fra pasienten kommer direkte inn i Infodoc Plenario, og fastlegen besvarer henvendelsene i journalsystemet. Pasientene sender melding til fastlegen eller legekontoret via Helsenorge.no, som er Direktoratet for e-helse sin helseportal for alle landets innbyggere.

I løpet av 2016 vil det være ca. 50 fastlegekontor som ha tatt i bruk DDFL. Løsningen er ferdig utviklet og i bruk på flere legekontor. Direktoratet for e-helse har valgt en forsiktig utrulling for å sørge for kvalitet i alle ledd, men vi forventer full utrulling fra starten av 2017.
 

Helserespons
Infodoc er også samarbeidspartner med Helserespons som tilbyr pasientkontakt via SMS. Denne løsningen er også fullt integrert med Infodoc Plenario.
 

Pasientsky
Vi har fått henvendelser fra kunder vedrørende produktet Elektronisk Pasientsky (også kalt Pasientsky), og hvordan denne løsningen fungerer sammenlignet med Digital dialog med fastlegen.

Elektronisk Pasientsky er et frittstående produkt som ikke er integrert med Infodoc Plenario, og vi vil derfor ikke anbefale våre kunder å ta i bruk denne løsningen.

Vi er oppmerksom på at Pasientsky markedsføres som om det er integrert med Infodoc Plenario, noe som ikke er tilfelle. Vi vil igjen presisere at vi ikke samarbeider med Pasientsky, og har bedt om en redegjørelse rundt denne markedsføringen.

Vi vil på generelt grunnlag fraråde våre kunder å benytte produkter som ikke er integrert i Infodoc Plenario for lagring og utveksling av sensitiv pasientinformasjon.

Nyhetsbrev

Motta produktnyheter og nyttig informasjon fra oss

Tjenester

Ønsker du mer informasjon og visning av Infodoc sine EPJ-tjenester ber vi deg kontakte oss ved å klikke på knappen under og sende oss en forespørsel.

Forespørsel