Nytt medlem i produktrådet

Vi i Infodoc ønsker Svein Ove Semb velkommen som ny brukerrepresentant i Infodoc produktråd.

Semb er øyelege ved Blikk Øyeklinikk i Oslo og et erfarent styremedlem i Infobruk. Vi ser frem til et givende samarbeid! 

Produktrådet er møtepunktet mellom infodoc og brukerorganisasjonen Infobruk. I over 30 år har Infobruk jobbet for at brukernes behov blir formidlet og står i sentrum for utviklingen av Infodoc EPJ. Finn Skogstad har sittet i produktrådet siden 1996 og takket i år av med pensjon. Vi i Infodoc er svært takknemlig for gode år med spennende diskusjoner og samarbeid.  

Regin Hjertholm tar over ledervervet i Infobruk til glede for både Infodoc og brukere av Infodoc EPJ.  

Nyhetsbrev

Tjenester