Nytt Folkeregister fra 2020

Direktoratet for e-helse melder om at Skattedirektoratet er i ferd med å ferdigstille et nytt og modernisert Folkeregister. I et brev til alle landets legekontor står det at dagens Folkeregister kun vil
være tilgjengelig frem til 31.12.2021. Infodoc Plenario vil være integrert mot nytt Folkeregister før nedstenging av dagens register.

Direktoratet for e-helse melder om at Skattedirektoratet er i ferd med å ferdigstille et nytt og modernisert Folkeregister. I et brev til alle landets legekontor står det at dagens Folkeregister kun vil
være tilgjengelig frem til 31.12.2021. Store deler av helsetjenesten bruker i dag Norsk Helsenett sin kopi av Folkeregisteret (PREG). PREG må også fases ut og en modernisert tjeneste etableres nå.

Direktoratet for e-helse nevner tre punkt som må kartlegges av den enkelte virksomhet:

1. Kartlegge hvilke avhengigheter de har til dagens Folkeregister
a. Hvilke fagsystem (i helse- og omsorgssektoren) bruker Folkeregisteret?
b. Hvilken kilde benytter fagsystemet? (eks. PREG)
2. Bestille nødvendige tilpasninger fra systemleverandører i løpet av 2020
3. Bestille nødvendig oppgradering av sitt driftsmiljø før 31.12.2021

Infodoc Plenario er integrert med dagens Folkeregister og benytter kilden PREG. Før dagens Folkeregister stenges ned vil Infodoc Plenario integreres med nytt register.

Direktoratet for e-helse samarbeider med KS om overgangen til nytt Folkeregister. KS koordinerer overgangen til nytt Folkeregister i kommunen ut over helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet vil informere mer om overgang til nytt Folkeregister i tiden fremover. Se nhn.no/persontjeneste for mer informasjon.

Ta kontakt med mfhelse@ehelse.no for spørsmål relatert til helse- og omsorgstjenesten. Andre spørsmål om Folkeregisteret kan rettes til fiks@ks.no.

Nyhetsbrev

Motta produktnyheter og nyttig informasjon fra oss

Tjenester

Ønsker du mer informasjon og visning av Infodoc sine EPJ-tjenester ber vi deg kontakte oss ved å klikke på knappen under og sende oss en forespørsel.

Forespørsel