Nyheter

Nye takster gjeldende fra 01.07.2019 oppdateres automatisk

Nye takster for lege, jordmor, spesialist, primærhelseteam og kommunal fysioterapeut oppdateres automatisk i Infodoc Plenario. Takstene er gjeldende fra 01.07.19. 

Det er ingen endring i takstene for Fritt Behandlingsvalg.