Nye skytjenester og InfodocID

Fra 2021 vil Infodoc Plenario være en skytjeneste som du logger på over internett. Allerede nå kan du benytte Server i SKY som også bare krever internettlinje. Det er derfor svært viktig at du ikke inngår helsenett-avtale med bindingstid.

Fra 2021 vil Infodoc Plenario være en skytjeneste som du logger på over internett. Journalsystemet vil ikke lenger være installert på den lokale serveren din. Dette betyr at du kan logge deg på hvor du vil, når du vil, så lenge du har tilgang til internett. I den forbindelse går vi over til pålogging med høyt sikkerhetsnivå (nivå 4), kalt InfodocID.  

Som bruker av Infodoc Plenario vil du i tiden fremover få gleden av å ta i bruk nye tjenester etterhvert som deler av Infodoc Plenario blir byttet ut. Allerede høsten 2019 vil dagens økonomi-modul bli erstattet av skytjenesten Infodoc Faktura. Pilotering av denne tjenesten starter 1. oktober. Deretter vil vi starte en forsiktig og stegvis distribusjon til alle våre kunder. For å få tilgang til denne nye tjenesten må du opprette din egen InfodocID, enten du har lokal server eller Server i SKY.

InfodocID identifiserer alle brukere som unike personer og gir forbedret sikkerhet i forhold til dagens pålogging. Man må bruke enten Buypass Smartkort, BankID eller BankID på mobil for å identifisere seg via InfodocID. 

Forberedelser til skytjenester og InfodocID
Før du oppretter InfodocID må du som har Infodoc Plenario installert på maskinen ha en helsenettlinje på minimum 50 Mbit/s. Vi anbefaler at du har en backup-linje via ADSL eller 4G som kan kobles til helsenett-ruteren slik at du fortsatt kan bruke journalsystemet dersom hovedlinjen er ute av drift. Ta kontakt med din linjeleverandør for å avklare hvilke muligheter som finnes for din virksomhet. Det er også en forutsetning at alle klienter (PC/Mac) som er i bruk i virksomheten har kontakt med skyen, og dette er markert med grønn hake på skyen i startpanelet.

Ettersom Server i SKY og den endelige skytjenesten bare krever internettlinje anbefaler vi på det sterkeste at du ikke inngår helsenettavtale med bindingstid.  

Norsk Helsenett tilrettelegger for at du selv kan velge internett-leverandør: Alternativ 2 i prisoversikten Presiser overfor leverandøren at du ikke ønsker bindingstid!

Leverandøren Broadnet har avtaler tilpasset helsevirksomheter: https://helse.broadnet.no/

Infodoc Faktura og InfodocID
Pilotering av tjenesten Infodoc Faktura starter 1. oktober. Etter endt pilotperiode vil vi starte en stegvis distribusjon til alle våre kunder.​ Vi vil sende ut varsel om når dagens økonomi-modul blir stengt ned flere måneder før dette skjer slik at du har god tid til å gjøre nødvendige forberedelser.

I forkant av distribusjon av Infodoc Faktura vil du motta veiledning for etablering og bruk av InfodocID. Filmen under viser hvordan denne overgangen vil bli.

 

Nyhetsbrev

Tjenester