Ny takst for sesonginfluensavaksine for pasienter i risikogruppene

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at leger gis refusjon for utgifter til sesonginfluensavaksinering av personer i risikogruppen i perioden 1. oktober 2020 til 30. juni 2021.

Refusjonen vil være knyttet til bruk av ny takst V1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Primærhelseteam med honorarmodell skal også benytte takst V1, mens primærhelseteam med driftstilskudd skal bruke tilsvarende takst 070b. Disse takstene er allerede tilgjengelig i Infodoc Faktura, og vil bli oppdatert i Infodoc Plenario Økonomi i god tid før 1. oktober.

Taksten kan bare kreves for vaksinering av personer i risikogruppen. Folkehelseinstituttet (FHI) har definert hvilke grupper som kommer under denne definisjonen. Infodoc har utviklet rapport over risikopasienter som blir tilgjengelig innen 6. november.

Hver vaksinasjon honoreres med 200 kroner. 150 kroner er refusjon fra Helfo. De resterende 50 kronene er egenandel. Egenandelen skal telle med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.


Flere​ nyheter 

Nyhetsbrev

Motta produktnyheter og nyttig informasjon fra oss

Tjenester

Ønsker du mer informasjon og visning av Infodoc sine EPJ-tjenester ber vi deg kontakte oss ved å klikke på knappen under og sende oss en forespørsel.

Forespørsel