Ny kode for bekreftet smitte i ICPC-2

I mars 2020 ble det introdusert ny ICPC-2 kode til bruk i overvåking av Covid-19-utbruddet i primærhelsetjenesten, kode R991 (mistenkt eller bekreftet). Nå introduseres en ny diagnosekode.

Erfaring med bruk av koden er at det er ønskelig å skille mellom bekreftet og mistenkt tilfelle. Helsedirektoratet har derfor i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, NAV og Norsk forening for allmennmedisin kommet frem til endring av diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2.

De nye kodene er:
R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
R992 Covid-19 (bekreftet)

Kodene er allerede tilgjengelig i Infodoc Plenario.

Årsaken til endringen er blant annet behovet for en bedre overvåkning av pandemien og et bedre grunnlag for smittevernstiltak som for eksempel rask fordeling av smittevernsutstyr til områder med stor smittespredning. Det vil også gi et bedre grunnlag for fremtidig forskning. For NAV vil endringen gi bedre grunnlag for saksbehandling og rett ytelse.

Infodoc har laget en ny funksjon for datainnsamling som er inkludert i Infodoc Plenario fra versjon 2020.1 UPD 2. Vår intensjon er å bedre den nasjonale oversikten over pasienter som er diagnostisert med Covid-19, samt å gjøre det enklere for våre brukere med styringsansvar i kommuner å styre helsetjenestene. Landsoversikten vil være oppdatert med nye diagnosekoder i løpet av uke 19.

Landsoversikt Covid 19

 

Nyhetsbrev

Tjenester