Spørsmål og svar angående overgang til skytjenester

De fleste moderne programvarer kjører i det som vi kaller sky. Dette gjør programvaren tilgjengelig hvor du vil, når du vil, og du slipper å tenke på lagring og backup. Men hva er en såkalt sky, og hvor lagres egentlig dine data? Dette er spørsmål man gjerne stiller seg. I denne artikkelen svarer vi på de vanligste spørsmålene om overgang til skytjenester fra Infodoc.

Hva er en sky?
En sky er et bilde på et stort datasenter. Det er ikke noe som faktisk blir lagret i en sky, dataene ligger i datasentre. Infodoc benytter Microsoft sine datasentre i EU/EØS, som er noen av verdens største. Kontakt med datasentrene skje via internett. Og fordi trafikken går via internett, må vi ha sikrere innlogging. InfodocID gir sikker innlogging. Den gir en personlig innlogging hvor du bekrefter at det er du personlig som bruker tjenestene.
 

Fordeler ved sky
Det er mange gode grunner til at de fleste programvarehus velger å legge sine tjenester i sky. Sikkerhet er en av de viktigste fordelene ved å velge sky. For det første er datasentrene strengt bevoktet både fysisk og digitalt, på et helt annet nivå enn om du skulle ha data lagret på lokal server hjemme eller på arbeidsplassen. ​ Ved bruk av Infodoc sine skytjenester lagres data til enhver tid på to datasentre for å unngå nedetid dersom problemer oppstår. Datakraft (minne og prosessor) utvides etter behov, og backup av data lagres automatisk.

Når du har Infodoc SKY, skjer all oppdatering av journalsystemet automatisk, fortløpende og uten driftsstans. Infodoc overvåker journalsystemet kontinuerlig for å sørge for at det fungerer som det skal hos de ulike brukerne. Eventuelle avvik oppdages og løses før det er blitt et problem. ​

Den største forskjellen er kanskje at man alltid har skytjenestene tilgjengelig, og ved behov har du tilgang til journalsystemet fra hvor som helst. I tillegg slipper man ansvaret for lagring av data på lokal server, og alle oppgavene som er knyttet til dette (backup, jevnlig test av backup, fysisk sikring av backuper og server, vedlikehold og oppdateringer av server).


Risiko
Bedre tilgjengelighet gir også økt risiko for at sensitive personopplysninger kan komme på avveie. Dersom du velger å jobbe i Infodoc Plenario utenfor legekontoret, må du sørge for at ikke andre personer kan se hva som står på skjermen din. Og det vil være enda viktigere å låse skjermen hvis du forlater maskinen. Som tidligere nevnt er innlogging med InfodocID en personlig innlogging. Denne skal ikke deles med andre! InfodocID sørger for at man til enhver tid kan se hvem som har vært inne i en pasientjournal. Dette er et viktig poeng for ivaretakelse av pasientsikkerheten. For din egen del vil du kunne unngå misbruk av din identitet dersom du fra første stund bestemmer deg for aldri å dele din InfodocID med andre.

 

Infodoc Plenario journalsystem

 

Nyhetsbrev

Tjenester