Lite smitte blant fastleger i Oslo kommune

Da pandemien brøt ut her til lands så Oslo kommune straks behovet for å isolere mennesker med luftveissymptomer fra fastlegekontorene og de etablerte legevaktene. I løpet av fire arbeidsdager var syv feberpoliklinikker etablert for alle bydeler, med Infodoc SKY som arbeidsverktøy.

- Oslo kommune og Infodoc har verdensrekord i innføring av journalsystem! Uttalelsen kommer fra fungerende avdelingsdirektør i Oslo kommune, Harald Sundt-Ohlsen. Det var han som kontaktet Infodoc den hektiske mars-dagen da alle stod på hodet for å omstille helsetjenesten til å kunne takle pandemiens utfordringer.  – Vi forstod at vi måtte opprette et nytt legevakttilbud for å hindre smitte på fastlegekontorene og legevakten. Da kom spørsmålet om hvilket journalsystem vi skulle benytte raskt på bordet, forteller Sundt-Ohlsen.

Journalsystem som skytjeneste for å tilfredsstille kapasitetskrav
- Legevaktsystemet i kommunen var ikke rustet for den store pågangen som vi forventet, og vi forstod at bare en skyløsning kunne håndtere et så stort antall helsepersonell som skulle logge seg på journalsystemet samtidig, forklarer Sundt-Ohlsen. Samtidig satt assisterende kommuneoverlege, Miert Skjoldborg Lindboe, og tenkte de samme tankene. Han hadde mange års erfaring med Infodoc fra fastlegetjenesten, men hadde ikke erfaring med skytjenesten enda. Det hadde derimot Sykehjemsetaten i Oslo kommune, som kunne gå god for Infodoc SKY. – Tiden var knapp og vi måtte ta raske beslutninger. Det gikk ikke lang tid før jeg slo nummeret til Infodoc, forteller avdelingsdirektør Sundt-Ohlsen.

Digital opplæring og leveranse
Tidlig en mandag morgen fikk Infodoc bestillingen til syv feberpoliklinikker i Oslo kommune, med opplæring av inntil 400 brukere. Torsdag samme uke ble de første pasientene behandlet ved feberpoliklinikkene. Opplæring ble gitt i form av opplæringsvideoer og via videomøter i Microsoft Teams. – Opplæringskonsulentene i Infodoc var veldig tålmodige med oss, og guidet oss steg for steg ved opprettelse av InfodocID, og tilpasning av timeboken. Den gode oppfølgingen vi fikk var helt avgjørende for å komme så raskt i gang, forteller assisterende kommuneoverlege, Miert Skjoldborg Lindboe.

Nært samarbeid med fastlegene i kommunen
Feberpoliklinikkene er organisert som en slag bydelslegevakt for undersøkelse av alle pasienter med luftveissymptomer. Fastlegen sender en elektronisk henvisning til klinikken, som igjen tildeler time til pasienten. I tillegg kan både koronatelefonen og Legevaktsentralen henvise til feberpoliklinikkene. – Booking, registrering og rapportering er effektivt i Infodoc Plenario, sier Lindboe. - Takket være automatisk oppslag i Folkeregisteret tar det ikke mange minutter å opprette ny journal. Fastlegen holdes oppdatert via automatiske epikriser, forklarer Lindboe. Feberpoliklinikkene har ved hjelp av Infodoc sin brukerstøtte fått tilpasset timebøkene for effektive konsultasjoner av pasientene. Timebøkene er merket som rom 1,2,3 og så videre, slik at det er oversiktlig å se hvor pasienten skal henvises. – Vi opplever til stadighet at foreldre har bestilt time, men glemt å bestille egen time til barnet. Da er det heldigvis enkelt å sette inn barnet i samme time uten at det skaper krøll i rapportering og statistikk i ettertid, forteller den travle kommuneoverlegen som fortsatt et år etter sitter i daglige beredskapsmøter og ser smittetallene stige til nye høyder.

Inntil 60 000 tester per uke
Vi ser at pågangen på feberpoliklinikkene øker i takt med trykket i media. Likevel har vi opplevd at belastningen på klinikkene ikke ble fullt så stor som vi fryktet i starten. Lavere forekomst av vanlig sesonginfluensa og forkjølelser har gjort at vi også har fått kapasitet til å tilby koronatest på feberpoliklinikkene, forteller Lindboe. Fungerende avdelingsdirektør Sundt-Ohlsen rapporterer at Oslo kommune nå tester 50 - 60 000 mennesker i løpet av en uke, ett år etter pandemiens utbrudd.  Testingen gjennomføres på store testsentra, via mobile teststasjoner, og på feberpoliklinikkene.

Varige endringer i helsetilbudet
I ettertid er kommuneledelsen takknemlig for at de riktige beslutningene ble tatt ved pandemiens utbrudd, og at man raskt så at man var avhengig av gode hjelpemidler for å håndtere situasjonen. – Selve smitteutbruddet, med oppgaver som smittesporing og smittevern var ikke nye problemstillinger. Den store forskjellen var det høye tempoet og volumet. Dette krever gode verktøy for registrering og samhandling, hvor det sentrale behovet er å kunne rekvirere prøver og få igjen prøveresultater, konkluderer assisterende kommuneoverlege Lindboe. – Vi har også gjort oss andre erfaringer dette året som vil ha varig innvirkning på helsetilbudet. Da tenker jeg spesielt på den store økningen av e-konsultasjoner og videokonsultasjoner. Pandemiens utfordringer har brutt barrierer og åpnet opp for effektivisering ved bruk av digitale hjelpemidler, avslutter Lindboe.  

I Oslo kommune vil feberpoliklinikkene bestå så lenge TISK-arbeidet (Testing, isolering, smittesporing og karantene) fortsetter. - I starten tenkte man at feberpoliklinikkene var en kortsiktig løsning som kunne legges ned når smitten var slått ned. Da var det snakk om nedtrapping av tilbudet allerede høsten 2020. Nå er vi kommet til mars 2021 uten at målet er nådd, og er innstilt på å opprettholde tilbudet på feberpoliklinikkene frem til flertallet i landet er vaksinert, avslutter fungerende avdelingsdirektør i Oslo kommune, Harald Sundt-Ohlsen.


Fungerende avdelingsdirektør i Oslo kommune, Harald Sundt-Ohlsen.


Assisterende kommuneoverlege, Miert Skjoldborg Lindboe.

 

Flere nyheter

Nyhetsbrev

Tjenester