Innlogging med HelseID

Ta i bruk InfodocID med HelseID!

Vi ønsker å gjøre innlogging i journalen sikrere og enklere. Nye nasjonale løsninger for e-helse bygger på innlogging med HelseID. InfodocID er nå integrert med HelseID og legger til rette for at én innlogging skal være nok. Om du bruker Buypass-smartkort til å logge inn med InfodocID kan du nå selv aktivere innlogging med HelseID. Dette gjøres ved å logge inn på id.infodoc.no og velge «Slå på» under «HelseID med InfodocID». Valget vil på sikt bli tilgjengelig også for brukere som ikke bruker Buypass-smartkort.

Alle som har en InfodocID har automatisk også en HelseID.

 

 

Du kan lese mer om hva HelseID er på NHN sine sider: 

Nyhetsbrev

Tjenester