Artikkel i Dagens Medisin

Johannes Straume, produkteier i Infodoc, har publisert en artikkel hvor han etterlyser mer fokus på e-helse som fagfelt.

Dataløsninger for norsk helsevesen må utvikles i Norge. Vi kan ikke sette vår lit til at utenlandske selskaper skal løse de konkrete utfordringene norsk helsepersonell står i. Det vil være naivt både med tanke på kompleksiteten, og eksisterende erfaringer nasjonalt og i andre nordiske land.
Les hele artikkelen her

Nyhetsbrev

Tjenester