Infodoc Faktura - ny skytjeneste i 2019

Skytjenesten Infodoc Faktura ble lansert på Infodocdagene 2019 og skal erstatte dagens økonomimodul i Infodoc Plenario.

Skytjenesten Infodoc Faktura ble lansert på Infodocdagene 2019. Denne nye tjenesten skal erstatte dagens økonomi-modul i Infodoc Plenario og vil være tilgjengelig for alle brukere tidlig høst 2019. Vårt mål er at Infodoc Faktura skal føre til en enklere og mer oversiktlig hverdag, og tjenesten er utviklet i samarbeid med leger og helsepersonell med erfaring fra ulike journalsystem. Infodoc Faktura har fått et enkelt og moderne design og kan beskrives ved fire hovedtrekk; takstkontroll, enkel redigering, god oversikt og ny søkefunksjon. I april vil de første pilotene få teste tjenesten og i løpet av sommeren skal den gjøres klar for utrulling til alle brukere av Infodoc Plenario. 

Ved utvikling av Infodoc Faktura har Infodoc fokusert på den delen av fakturahåndtering som vi er best på, nemlig den delen som er knyttet opp mot helse. Infodoc Faktura inkluderer fakturagenerering, all HELFO-funksjonalitet og den gir oversikt over utestående hos pasient. Betalings- og regnskapstjenester vil bli tilbudt av leverandører som er spesialisert på dette. Vi ønsker å gi våre kunder stor valgmulighet og vil gjøre integrasjoner mot en rekke leverandører.

Innen utgangen av 2020 vil hele Infodoc Plenario være skybasert og ikke lenger være en lokal installasjon på legekontoret. Infodoc Faktura er første del av Infodoc Plenario som leveres i skyen.

Spørsmål angående Infodoc Faktura kan sendes til post@infodoc.no eller du kan ringe oss på 415 32 020.Nyhetsbrev

Tjenester