Infodoc bidrar til nasjonalt register

Korona-pandemien har utløst et stort behov for verktøy som kan gi oversikt over antall pasienter som er registrert med diagnosen Covid-19. Infodoc bidrar med å samle data over de pasientene som er registrerte i Infodoc Plenario.

Infodoc har laget en ny funksjon for datainnsamling som er inkludert i Infodoc Plenario versjon 2020.1 UPD 2. Vår intensjon er å bedre den nasjonale oversikten over pasienter som er diagnostisert med Covid-19, samt å gjøre det enklere for våre brukere med styringsansvar i kommuner å styre helsetjenestene. 

Automatisk innsamling
Ved registrering av diagnose R991 eller R27 (ICPC2), eller U07.1 eller U07.2 (ICD10) vil dette automatisk bli rapportert inn til en sentral database. Registeret vil dermed til enhver tid være oppdatert med reelle tall og vil være et godt verktøy for å estimere den nasjonale utviklingen over antall smittede. Både leger og pasienter er anonymiserte i vår innsamling som vil gi en oversikt over 30-40 % av landets pasienter.  Etter hvert vil vi også tilby statistikk på fylke- og kommunenivå, med tilgang via InfodocID-innlogging. 

Vi anbefaler at alle legekontor sender inn sine data til registeret, men det er også mulig å slå av innsending i systemvedlikehold.   

Aktiver snarvei til Landsoversikt Covid-19
Vi har laget en snarvei til den oppdaterte landsoversikten i Infodoc Plenario, kalt Landsoversikt Covid-19. Snarveien må aktiveres før den tas i bruk, på følgende måte:

  • Gå til Systemvedlikehold (en trenger ikke rolle som administrator)
  • Velg under Verktøy – «Administrere skjema, snarveier og maler»
  • Deretter velges inndeling Snarveier – søk under deaktiverte snarveier «Landsoversikt Covid-19», sett hake på aktuelle og velg lagre endringer.

Snarveien er nå klar til bruk fra F9 snarvei-meny i journal.

Hjemmekontor med Infodoc Plenario

Utvidete takster

Nyhetsbrev

Motta produktnyheter og nyttig informasjon fra oss

Tjenester

Ønsker du mer informasjon og visning av Infodoc sine EPJ-tjenester ber vi deg kontakte oss ved å klikke på knappen under og sende oss en forespørsel.

Forespørsel