Nyheter

Forskrivning av H-resept

Spesialister innen barnesykdommer, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi, indremedisin og nevrologi kan forskrive elektronisk H-resept i Infodoc Plenario.

Klikk her for fremgangsmåte.