Fastlege kan se journaler fra sykehus

Du som er fastlege, kan nå lese journaldokumenter fra dine pasienters opphold på sykehus. Informasjonen finner du i pasientens kjernejournal. Tilgangen gjelder nå hos spesialisttjenesten i Helse Sør-øst, Helse Nord, og Helse Vest (fra 21. november). Tjenesten omfatter dine listepasienter og bestilles via denne lenken:

Kundeportal - (nhn.no)

Pålogging krever HelseID. Dette velges ved pålogging til kjernejournal, vist i bildet under. For informasjon om hva tjenesten inkluderer følg denne lenken:

Deling av pasientens journaldokumenter gjennom kjernejournal - Norsk helsenett (nhn.no)

Nyhetsbrev

Tjenester