Endring av informasjon på helsenorge.no

Det er nå blitt enklere for fastlegekontor å endre informasjon som vises for pasientene på helsenorge.no. Norsk helsenett (NHN) har laget en veiledning for hvordan man går frem.

Veiledning
 

 

Flere nyheter

Nyhetsbrev

Tjenester