Nyheter

Nye skytjenester og InfodocID

Fra 2021 vil Infodoc Plenario være en skytjeneste som du logger på over internett. Journalsystemet vil ikke lenger være installert på den lokale serveren din. Dette betyr at du kan logge deg på hvor du vil, når du vil, så lenge du har tilgang til internett. I den forbindelse går vi over til pålogging med høyt sikkerhetsnivå (nivå 4), kalt InfodocID.  

Som bruker av Infodoc Plenario vil du i tiden fremover få gleden av å ta i bruk nye tjenester etterhvert som deler av Infodoc Plenario blir byttet ut. Allerede høsten 2019 vil dagens økonomi-modul bli erstattet av skytjenesten Infodoc Faktura. For å få tilgang til denne nye tjenesten må du opprette din egen InfodocID, enten du har lokal server eller Server i SKY.

InfodocID identifiserer alle brukere som unike personer og gir forbedret sikkerhet i forhold til dagens pålogging. Man må bruke enten Buypass Smartkort, BankID eller BankID på mobil for å identifisere seg via InfodocID. 

Forberedelser til skytjenester og InfodocID
Før du oppretter InfodocID må du ha en helsenettlinje på minimum 50 Mbit/s. Vi anbefaler at du har en backup-linje via ADSL eller 4G (som også har helsenett) slik at du fortsatt kan bruke journalsystemet dersom hovedlinjen er ute av drift. Ta kontakt med din linjeleverandør for å avklare hvilke muligheter som finnes for din virksomhet. Det er også en forutsetning at alle klienter (PC/Mac) som er i bruk i virksomheten har kontakt med skyen, og dette er markert med grønn hake på skyen i startpanelet. 

Når Infodoc Plenario versjon 2019.2 blir tilgjengelig kan man velge å opprette InfodocID. Infodoc Faktura vil gradvis bli rullet ut til dem som er klare for det i løpet av høsten. Vi vil sende ut varsel om når dagens økonomi-modul blir stengt ned flere måneder før dette skjer slik at du har god tid til å gjøre nødvendige forberedelser.

 

Denne filmen viser hvordan overgangen til innlogging med InfodocID vil bli.