Nyheter

Infodoc sin unike løsning for henvisningsråd øker kvaliteten i pasientbehandlingen

Infodoc har utviklet henvisningsråd som kommer frem nå legen skriver en henvisning i Infodoc Plenario. Forskning viser at Infodoc sin løsningen skaper høyere kvalitet i pasientbehandlingen og økt effektivitet på legekontoret. Dette bekreftes av Sverre Lehmann, seksjonsoverlege på Haukeland universitetssykehus, som sier at det er stor forskjell på henvisninger som kommer fra dem som bruker Infodoc, og dem som ikke gjør det.