Nyheter

Infodoc ønsker alle en god jul!

Infodoc ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en god jul! Istedenfor å sende julekort har vi i år valgt å glede noen som gruer seg til jul ved å støtte Kirkens bymisjon. 

God jul! 

https://bymisjon-glede.no/