Nyheter

HELFO innfører takstkontroll fra 01.12.2017

HELFO melder at det innføres kontroll på at takster som krever samtidig bruk av andre takster blir sendt på samme regningskort. Kravet gjelder fra 01.12.2017.
 

Det nye kravet gjelder følgende takstkoder:

11cd

11id

2dk

11ck

11nk

2nk

11dd

12bd

2p

11dk

12cd

3bd

11e

2cd

7

11f

2cdd

701c

11gd

2ck

 

11hd

2dd