Ved bytte av journalsystem er det kritisk at ingen journaldata forsvinner i prosessen. I denne artikkelen har vi oppsummert Infodoc sine rutiner for konvertering av journaldata fra ett system til et annet.
 

Når du skal kjøpe nytt journalsystem er det viktig å få klarhet i hvilke data man tar med seg fra det gamle systemet og over i det nye. 
Det er dessverre ingen selvfølge at alle journaldata blir konvertert.

Det kan være nyttig å sette opp en huskeliste til seg selv:

 • Konverteres data fra gammelt system over i det nye journalsystemet?
 • Hva slags data konverteres?
 • Hvordan henter man fram konverterte data i den nye journalen?
 • Har leverandøren skriftlig dokumentasjon på sine konverteringsrutiner?
 • I hva slags format lagres historiske data – vil disse være leselige langt frem i tid?
   

Hva sier lovverket?

 • Ifølge Normen (Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren) skal helseopplysninger "… oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem".
 • Det samme gjelder opplysninger om hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer (logger).


Sikker overgang og ubegrenset lagring i Infodoc SKY

 • Infodoc har svært gode konverteringsrutiner (fra System X og CGM konverteres alle journaldata)
 • Alle konverterte data kan søkes opp i journalen når du tar i bruk Infodoc Plenario, slik at du slipper å bruke ditt gamle journalsystem som oppslagsverk
 • Alle journaldata lagres i et format som sikrer at alle historiske data er leselige i all fremtid
 • Du har sikker dokumentasjon når det oppstår forsikringssaker
 • Infodoc SKY har ubegrenset lagring, og sikrer kontinuerlig backup av journaldata med lagring i 10 år 
   

Les mer i Norm for informasjonssikkerhet og personvern
 

Mer informasjon om Infodoc SKY