Som lege har du ansvar for ivaretakelse av pasientdata så lenge det antas å være bruk for denne informasjonen. Ved bytte av journalsystem er det kritisk at ingen journaldata forsvinner i prosessen.

I denne artikkelen har vi oppsummert Infodoc sine rutiner for konvertering av journaldata fra ett system til et annet.
 

Når du skal kjøpe nytt journalsystem er det viktig å få klarhet i hvilke data man tar med seg fra det gamle systemet og over i det nye. Da kan det være nyttig å sette opp en huskeliste med spørsmål til selgeren som man er i dialog med:

  • Konverteres data fra gammelt system over i det nye journalsystemet?
  • Hva slags data konverteres?
  • Hvordan henter man fram konverterte data i den nye journalen?
  • Har leverandøren skriftlig dokumentasjon på sine konverteringsrutiner?
  • I hva slags format lagres historiske data – vil disse være leselige langt frem i tid?

Enkel overgang til Infodoc Plenario
Infodoc har 40 års erfaring med å utvikle gode konverteringsrutiner for journaldata fra konkurrerende journalsystemer. Dersom du har brukt 
System X eller CGM Journal, vil du få med deg alt innhold i journalene over til Infodoc Plenario. Vi har også konvertering for andre journalsystemer. Alle konverterte data kan søkes opp i journalen når du tar i bruk Infodoc Plenario. Dette gjør overgangen enklere og du slipper å bruke ditt gamle journalsystem som oppslagsverk.

Hva hvis epj-leverandøren ikke tilbyr konvertering?
Ikke alle leverandører tilbyr konvertering av journaldata. Mange opplever også ufullstendig konvertering fra sitt gamle journalsystem og over i et nytt. For å ivareta pasientsikkerheten, og for å kunne tilby god oppfølging av dine pasienter, må du da fortsatt ha tilgang til journalene i det gamle journalsystemet. Viktig dokumentasjon og historikk må du eventuelt legge inn i det nye journalsystemet manuelt.

Hva sier lovverket?
Ifølge Normen (Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren) skal helseopplysninger "… oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem".

Det samme gjelder opplysninger om hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer (logger). I Infodoc Plenario lagres journaldata i et format som sikrer at alle historiske data er leselige, uansett hvor langt tilbake i tid disse er lagret. Dette er spesielt viktig når det oppstår forsikringssaker, hvor fastlege eller spesialist har ansvar for å dokumenentere medisinsk behandling. Infodoc SKY har selvsagt ubegrenset lagring, og sikrer kontinuerlig backup av journaldata med lagring i 10 år. 

 

Norm for informasjonssikkerhet og personvern

Infodoc Plenario – priser