Infodoc Plenario understøtter alle arbeidsprosesser på helsestasjonen og har egne fagjournaler for lege, helsesykepleier og jordmor. Journalsystemet inneholder blant annet gruppevis journalføring, maler for årsbestemte undersøkelser og rapporter for oppfølging av manglende undersøkelser. 

Infodoc Plenario er integrert med helsenorge.no og DigiHelsestasjon for sikker digital dialog mellom innbyggerne og helsestasjonen.

 

Infodoc Plenario

Journal

Infodoc har utviklet gode konverteringsrutiner for journaldata fra konkurrerende journalsystemer, som System X og CGM. Alle konverterte data kan søkes opp i journalen når du tar i bruk Infodoc Plenario.

 • Tydelige grafiske fremstilling av percentiler mot normalkurver i henhold til WHO-standarden (justert etter Bergensstudien)
 • Oppdaterte skjema og veiledere for helsestasjon
 • Gruppevis journalføring
 • Helintegrert SYSVAK, inkludert alle typer vaksineringer. Automatisk innsendelse og mulighet for hente vaksiner fra SYSVAK.
 • Hurtigtaster
 • Bilder i journalen
 • Gode søkemuligheter i historisk journal – inkludert konverterte data
 • Snarveier til innhold i journalnotat (notatmal) med tekst, diagnose, takster og skjema.
 • Korrespondansedokument kan løsrives og trekkes ut i et eget bilde, slik at det kan vises ved siden av andre deler av journalen.
 • Mulig å jobbe med flere pasientjournaler samtidig.
 • Mulig å kopiere innhold i et notat til nytt notat.
 

Infodoc eSentral

Elektronisk meldingshåndtering

Elektronisk meldingshåndtering er fullt integrert i Infodoc Plenario.  I startpanelet vises meldinger som må følges opp. Infodoc SKY er godkjent for alle samhandlingsmeldinger (se oversikt her).

 

Infodoc Faktura

Takster og fakturering

Infodoc Faktura er en moderne skytjeneste som håndterer takster og fakturering. Infodoc Faktura er integrert med tjenestene fra Melin MedicalMicrologTK Helse, Kassistenten og Helserespons

 • Autotakster i journal/ Autotaksering
 • Visning av hvilke takster som er knyttet til markert notat 
 • Frikortstatus hentes ved start av ordre/regningskort – alltid oppdatert
 • Elektronisk Helfo-oppgjør
 • Takstkontroll 
 • Rapporter
 

Infodoc Timebok

Webtjenesten Infodoc Timebok er en oversiktlig og fleksibel timebok som er designet for å kunne tilpasses ulike rutiner, i ulike praksiser.

 

Her har vi listet opp noen av egenskapene til Infodoc Timebok.

 • Hurtigtaster - klipp og lim funksjon
 • Sperre timer og dager
 • Enkelt å endre eller legge til timer
 • Mulig å oprette oppgaver til lege eller helsepersonell
 • Kobling/ integrasjon mot Helsenorge.no og Helserespons
 • Timebok uten sluttdato
 • Venteliste